02 iulie 2009

Vreau să las fumatul

să te fereşti de omul spân, politicianul român şi de umorul chinezilor