09 februarie 2010

Stephen Fry

cu riscul de a transforma locul ăsta într-un feed video, trebuie să asculaţi discursul lui Fry. Măcar pentru exemplul de elocvenţă şi tot nu cred că vor fi 20 de minute risipite. Ce credeţi domniile voastre în particular, asta nu este treaba mea.